Det gamle Nykøbing

Vi kigger nærmere på Algade 21

Cykelhandler - algade 21

Til højre, cykelhandler forretningen i Algade 21. Billedet er fra før bygningen brændte.

Bygningen beliggende Algade 21 er opført af arkitekten Ejnar Andersen for Banken for Nykøbing Sj. og Omegn i 1923. Tildligere lå Ludvig Olsens Cykel- og Tobaksforretning i det lange hus. Det er nok ikke helt forkert, hvis man beteger denne forretning for byens første cykelhandel. I øvrigt også lidt specielt at havde en kombineret cykel og tobaksforretning – og endnu mere specielt bliver det når det også kan nævnes at Ludvig Olsen også solgte fyrværkeri.

Ved siden af, i samme ejendom, var man også med på det nymodens i Østerbergs modeforretning, senere fru Olsens. Forud for denne havde der været viktualieforretning, og på den anden side af cykelforretningen,  ned langs Grundtvigsvej, havde uldspinder Peter Rasmussen ekviperingsforretning. Han var kommet fra Nr. Asmindrup og drev det så vidt, at han i 1905 erhvervede hjørneejendommen Svanestræde/Algade, som han ejede, indtil brugsforeningen købte den i 1917.

Indtil bankens overtagelse af grunden i 1918, havde der i generationer tilbage til 1700´tallet været tilknyttet erhverv indenfor beklædning, skrædder Anders Damberg, farvergård under Chr. Petersen, P. M. L. Nielsen og senest uldspinderi ved F. Christensen.

Og så er vi allerede klar til at springe over til ”den nyere historie”: En sand bølge af bankopkøb (nu hedder det fusioner) gik over landet under første verdenskrig. Landmandsbanken havde udset sig Spare- og Lånekassen i Nykøbing, og det vakte lokal modstand. Med redaktør Vallentin Nielsen, Odsherreds Tidende, og sagfører Jakob Jensen (senere mangeårig borgmester) som initiativtagere søgtes først en ordning med Landmandsbanken, og da dette mislykkedes, indkaldtes til stiftende generalforsamling i Banken for Nykjøbing Sjælland og Omegn den 1. juni 1917 . Det viste sig, at målsætningen for aktiekapitalen — 50.000 kr. — kunne tegnes lokalt, og vigtigt fra de vedtægter, som optegnedes på det stiftende møde på Hotel Phønix, er det også, at hver aktionær kun fik én stemme — uanset antallet af aktier. Efter princippet: Vi stemmer efter hoveder, ikke efter høveder!

Man nedsatte et stiftelsesudvalg, der senere blev den første bestyrelse, bestående af formanden redaktør N. Vallentin Nielsen, tømrermester Niels Frandsen, købmand Søren Schibsbye, avlsbruger Adolf Larsen, og sagfører og borgmester Jakob Jensen.

Banken fik navnet: Banken for Nykøbing Sj. og Omegn og den fik et repræsentantskab på 9 medlemmer med redaktør N. Valintin Nielsen, som formand. Kæmner Th. Christensen, der havde været meddirektør i den til Landmandsbanken overdragne gamle bank, blev også meddirektør i den nye bank. Banken begyndte sin virksomhed den 15. juni 1917 i afdøde bogtrykker Jacobsens ejendom på Algade, men det viste si g hurtigt at lokalerne var for små, og den 1. november 1917 rykkede banken i lokalerne i kredslæge Herskinds ejendom på Algade 24. Den 3. juli 1918 var der tegnet for 50.000,00 kr. nye aktier, så aktiekapitalen nu var på 100.000,00 kr.

Man havde ofte drøftet, at banken burde ligge på hjørnet af Algade og Grundtvigsvej, hvor farver Nielsens ejendom lå, så da arvingene i 1918 satte den til salg, fik man kaldt bestyrelsen sammen, og købte ejendommen for 30.000,00 kr.

Man købte altså den lave lange bygning 1919 af cykelhandler Olsen, men inden man nåede at realisere forretningen, brændte ejendommen, for i 1922 en vintermorgen opstod der brand i det lange hus, og da Ludvig Olsen også, som nævnt tidligere, handlede med fyrværkeri, begyndte hele hans lager at knalde af. Det fortælles at al brandmandskab var i virksomhed.  Sagfører Jakob Jensen fortalte til Holbæk Amts venstreblad, at han var med som pumper nr. 66 ved sprøjte 1, men lige lidt hjalp det hele huset brændte, også snedkermester Ad. Nielsen værksted der  lå på hjørnet i ejendommen brændte ned.

Så i 1923 lod banken i stedet den nuværende bygning opføre, og den 1. november 1923 flyttede man ind i de nye lokaler.

 

Uddrag af Claus Marcussen´s kommende bog:  “Det Gamle Nykøbing – Omkring år. 1900.” Bogen forventes at udkomme i efteråret 2016.