Handel- og Erhvervsforeningen

Nykøbing Handel og Erhverv

Butikker og liberale erhverv i Nykøbing og omegn har siden 1884 år haft deres egen forening. Foreningen har under tiden haft mange navne, mest kendt er nok Nykøbing Handelstandsforening. I dag hedder foreningen Nykøbing Handel og Erhverv og har et lille sekretariat med kontor på første sal i Algade 24.

Kontoret er bemandet med en Eventkoordinator, en kommunikationskonsulent, en bogholder og en arbejdende bestyrelsesformand.

Nykøbing Handel og Erhvervs primære opgaver at planlægge, udvikle og afvikle aktiviteter samt anden form for markedsføring af byen, både internt i Odsherred såvel som udenfor Odsherred. Aktiviteter og markedsføring der kan synliggøre byen som en aktivt og attraktivt købstad for kunder og erhvervsdrivende.

Yderligere arbejder foreningen for, gennem samarbejde med erhvervs- og håndværkerforeninger i Odsherred såvel som Odsherred Kommune, VisitOdsherred og Odsherred Erhvervsråd at medlemsudvikle og skabe endnu bedre rammer om erhvervslivet i Nykøbing og omegn. Cirka 80 virksomheder i og omkring Nykøbing er medlem af foreningen.

Nykøbing Handel og Erhverv driver i et samarbejde med Nykøbing Håndværkerforeningen nærværende hjemmeside handelinykobing.dk, og har her tilknyttet en facebookside ”Handel i Nykøbing”.

Markedsføring
Nykøbing Handel og Erhverv er foreningen der står for at markedsføre byen. Overfor befolkningen, landliggerne og turisterne. Markedsføringen omhandler aktiviteter, nye service og andre vigtige nyheder, der er relevante. Kendetegnende for nyhederne er at de synliggøre Nykøbing som en attraktiv og aktiv købstad. Foreningen er endvidere repræsenteret i Ugeavisen Odsherred hver uge med en forside på Nykøbing sektionen hvor der informeres om forskellige aktiviteter og tiltag i byen.

Generelle services
Der er et bredt udvalg af generelle former for service som Nykøbing Handel og Erhverv er ansvarlige for.

  1. Renholdelse af gågaden – I et samarbejde med Odsherred Kommune står foreningen for renholdelse, det vil sige fejning, saltning og snerydning i gågaden, endvidere affaldstømning af skrældespande i gågaden. Dette sker i et samarbejde med firmaet Børsterne ApS, og Nykøbing Sj. Badmintonklub som står for tømning og renholdelse på søndage hvor butikkerne har åbent.
  2. Flagdage – foreningen er også ansvarlig for at flage på flagdage, endvidere sørger foreningen for at der bliver flaget om lørdagen i sommerferien. Dette arbejde står Nykøbing Sj. Badmintonklub for og pengene de modtager går til udvikling af klubbens ungdomsarbejde.
  3. Julebelysning – Nykøbing Handel og Erhverv står for udsmykning af gågaden i december, det vil sige julebelysning og juletræer i gågaden.
  4. Gavekort – Foreningen står også for drift af No. 1 gavekortet som udstedes og kan anvendes i flere af byens butikker.
  5. Blomster – Foreningen er også ansvarlig for vedligehold af gågadens grønne områder herunder blomster som foreningen sørger for bliver passet.

NO. 1 samarbejdet

No1 medlemmer, er medlemmer der udover kontingentet betaler et markedsføringsbidrag, hvis størrelse afhænger af beliggenhed og antal fuldtidsansatte. Dette markedsføringsbidrag anvendes til at arrangere aktiviteter i gågaden og markedsføre byen. No1 medlemmerne er også de eneste, der kan indløse foreningens gavekort.

No1 - png